Zobrazit popisky
Info / Nápověda

Prolnutískrýt

Tímto posuvníkem můžete regulovat míru prolnutí mezi historickým a současným snímkem.

Panorama města Brna z roku 1867 skrýt

Roku 1867 pořídil fotograf Josef Homolka z věže kostela svatého Jakuba soubor fotografií, které téměř v úplnosti zachycují panoramatický výhled z uvedeného místa. Pomocí této webové aplikace máte možnost porovnat, jak se město Brno během 145 let změnilo.


Ovládání aplikace:

Fotografie z roku 1867 pocházejí ze Schramovy sbírky vedut. Za svolení k jejich publikaci na tomto webu děkujeme Moravské zemské knihovně. Část panoramatu – snímek s Špilberkem – se bohužel nepodařilo v původní kvalitě dohledat. Ten, který jsme místo něj použili, poskytl pan Vlastimil Schildberger. Za možnost pořídit aktuální snímky z věže kostela sv. Jakuba náleží poděkování Msgre. ThLic. Václavu Sloukovi a Ing. Jiřímu Novákovi.


Tuto webovou aplikaci vytvořil Mgr. Vilém Walter v rámci projektu Internetová encyklopedie dějin Brna ve společnosti Archaia Brno. Své dotazy a připomínky pište na walterv@centrum.cz.